Hadisə barədə məlumat

Hadisə hansı sığorta növü üzrə baş vermişdir:

Avtonəqliyyat vasitəsinin sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Avtomobilin markası və modeli
Dövlət qeydiyyat nişanı
Əlaqə nömrəsi
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Baş vermə yeri

Hadisə DYP əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Sığortalanmış avtomobil barədə məlumat

Markası və modeli

Dövlət qeydiyyat nişanı
Buraxılış ili
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Ünvanı
Məlumat
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Hadisə polis və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (və ya digər müvafiq dövlət orqanları) əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Hadisənin təsviri

Dəymiş zərərin təsviri
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri
Hadisə haqqında məlumat

Hadisə hansı ölkədə və şəhərdə baş vermişdir

Tarixi və vaxtı

Hadisə barədə ixtisaslaşmış servis mərkəzinə məlumat verilmişdirmi?

Çəkilmiş xərclərin məbləği
Təklifinizi və ya şikayətinizi göndərin.
Təklif şikayət
AZ EN

MALİYYƏ HESABATLARI

30 iyun 2020-ci il tarixinə mühasibat balansı


30 iyun 2020-ci il tarixinə mənfəət və zərər haqqında hesabat


31 mart 2020-ci il tarixinə mühasibat balansı


31 mart 2020-ci il tarixinə mənfəət və zərər haqqında hesabat


Müstəqil auditorun rəyi (31.12.2019-cu il tarixə)


31 dekabr 2019-cu il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI


31 dekabr 2019-cu il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT


30 sentyabr 2019-cu il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI


30 sentyabr 2019-cu il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT


30 iyun 2019-cu il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI


30 iyun 2019-cu il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT


31 mart 2019-cu il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI


31 mart 2019-cu il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT


Auditor rəyi (2018-ci il)

 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI

 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2019-cu il tarixinə KAPİTALIN HƏRƏKƏTİ

 

01 yanvar 2019-cu il tarixinə PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

 

31 dekabr 2018-ci il tarixə maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər və uçot siyasəti haqqında qısa məlumat

 

01 iyul 2018-ci il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 iyul 2018-ci il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI;

 

01 aprel 2018-ci il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 aprel 2018-ci il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2018-ci il tarixinə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 yanvar 2018-ci il tarixinə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2018-ci il tarixinə KAPİTALIN HƏRƏKƏTİ

 

01 yanvar 2018-ci il tarixinə PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

 

01 oktyabr 2017-ci il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 oktyabr 2017-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 iyul 2017-ci il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 iyul 2017-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 aprel 2017-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 aprel 2017-ci il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2017-ci il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2017-ci il tarixə PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

 

01 yanvar 2017-ci il tarixə maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər və uçot siyasəti haqqinda məlumat

 

01 yanvar 2017-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 oktyabr 2016-cı il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 oktyabr 2016-cı il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 iyul 2016-cı il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 iyul 2016-cı il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

1 aprel 2016-cı il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

1 aprel 2016-cı il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

01 yanvar 2016-cı il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 yanvar 2016-cı il tarixə MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

Auditor rəyi (2015)

 

01 oktyabr 2015-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 oktyabr 2015-ci il tarixə MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

01 iyul 2015-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 aprel 2015-ci il tarixə MÜHASİBAT BALANSI

 

01 aprel 2015-ci il tarixə MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

01 yanvar 2015-ci il tarixinə PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

 

Müstəqil auditor rəyi

 

2014-cü il üçün Balans

 

2014-cü il üçün “Mənfəət və zərər” hesabatı

 

“İpək Yolu Sığorta” ASC-nin 2014-cü ilin rüblük və illik mühasibat balansı

 

“İpək Yolu Sığorta” ASC-nin 2014-cü ilin rüblük və illik mənfəət/zərər haqqında hesabat

 

Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

Uçot siyasəti və izahlı qeydlər

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2014-cü ilin 2-ci rübü üzrə balansı

 

“İpək Yolu Sığorta” ASC-nin 2014-cü ilin 2-ci rübü üzrə mənfəət/zərər haqqında hesabat

 

2013-cü ilin maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2014-cü ilin 1-ci rübünün yekunu üzrə balans

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2014-cü ilin 1-ci rübünün yekunu üzrə mənfəət/zərər haqqında hesabat

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin ilin yekunu üzrə mühasibat balansı

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin ilin yekunu üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

2014-cü ilin 1-ci rübü üzrə sığorta (təkrarsığorta) əməliyyatları haqqında təcili hesabat

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 01 yanvar 2014-cü il tarixə mühasibat balansı

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 01 yanvar 2014-cü il tarixə mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

"Sığorta (təkrarsığorta) əməliyyatları haqqında təcili hesabat

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2013-cü ilin 3-cü rübü üzrə balansı

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2013-cü ilin 3-cü rübü üçün mənfəət və zərər haqqında hesabatı

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2012-ci il üçün mənfəət və zərər haqqında hesabatı

 

2012-ci ilin maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2012-ci il üçün balansı

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2011-ci ilin maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi

 

"İpək Yolu Sığorta" ASC-nin 2011-ci il üçün maliyyə hesabatları

 

/