Hadisə barədə məlumat

Hadisə hansı sığorta növü üzrə baş vermişdir:

Avtonəqliyyat vasitəsinin sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Avtomobilin markası və modeli
Dövlət qeydiyyat nişanı
Əlaqə nömrəsi
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Baş vermə yeri

Hadisə DYP əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Sığortalanmış avtomobil barədə məlumat

Markası və modeli

Dövlət qeydiyyat nişanı
Buraxılış ili
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Ünvanı
Məlumat
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Hadisə polis və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (və ya digər müvafiq dövlət orqanları) əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Hadisənin təsviri

Dəymiş zərərin təsviri
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri
Hadisə haqqında məlumat

Hadisə hansı ölkədə və şəhərdə baş vermişdir

Tarixi və vaxtı

Hadisə barədə ixtisaslaşmış servis mərkəzinə məlumat verilmişdirmi?

Çəkilmiş xərclərin məbləği
Təklifinizi və ya şikayətinizi göndərin.
Təklif şikayət
AZ EN

“İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC-nin İNKİŞAF SİYASƏTİ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”-nin müddəalarına və Cəmiyyətin Nizamnaməsinin 9-cu maddəsinin 3.2-ci bəndinə əsaslanaraq, qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq məqsədilə, “İpək Yolu Sığorta” öz cari fəaliyyəti zamanı aşağıdakıları əsas götürməlidir:

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları, nəzarət orqanlarının normativ-hüquqi sənədləri və öz Nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş tələblərə riayət etmək;

2. Sığorta şəhadətnamələrinin satışını genişləndirmək, sığorta haqları yığımının artırılmasını, maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasını və maliyyə dayanıqlığının artırılmasını təmin etmək;

3. Təqdim etdiyi sığorta məhsullarının və xidmətlərin yüksək keyfiyyətli olmasına nəzarət etmək;

4. Müştərilərlə və tərəfdaşlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrini qarşılıqlı inam, şəffaflıq və dürüstlük prinsiplərinə əsasən qurmaq və inkişaf etdirmək;

5. Müştəri məmnuniyyətini təmin etmək və bu sahədə sorğular, monitorinqlər aparmaq yolu ilə məmnuniyyətin artırılması üçün görülən tədbirləri daha da təkmilləşdirmək;

6. Əmək kollektivi üçün sağlam iş şəraiti yaratmaq, əməkdaşların peşəkarlığının daim artırılması istiqamətində tədbirlər görmək, müvafiq təlimlərin keçirilməsini təşkil etmək;

7. Çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirmək, daxili nəzarət sisteminin effektiv fəaliyyətini təmin etmək;

8. Keyfiyyətə nəzarət sisteminin tələblərinə riayət etmək və onu təkmilləşdirmək;

9. Aktivlərin, məlumatların və məxfiliyin qorunması məqsədilə, istifadə olunan texniki vəsaitlərin, proqram təminatlarının, mühafizə sistemlərinin fasiləsiz və keyfiyyətli işləməsini təmin etmək;

10. Dövlət büdcəsi qarşısındakı öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında və qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq qaydada yerinə yetirmək;

11. Cəmiyyətin nüfuzunu qoruyub saxlamaq, iqtisadi maraqlardan əlavə, sosial, ictimai və ekoloji maraqların qorunmasını təmin etmək;

12. Maddi və insan resurslarının planlanması və səmərəli istifadəsini təmin etmək.

/