Hadisə barədə məlumat

Hadisə hansı sığorta növü üzrə baş vermişdir:

Avtonəqliyyat vasitəsinin sığortası

Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi


Hadisənin təsviri


Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Avtomobilin markası və modeli
Dövlət qeydiyyat nişanı
Əlaqə nömrəsi

Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Baş vermə yeri

Hadisə DYP əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?


Sığortalanmış avtomobil barədə məlumat

Markası və modeli

Dövlət qeydiyyat nişanı
Buraxılış ili

Əmlak sığortası

Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi


Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Ünvanı
Məlumat

Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Hadisə polis və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (və ya digər müvafiq dövlət orqanları) əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?


Hadisənin təsviri


Dəymiş zərərin təsviri

Əmlak sığortası

Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi


Hadisənin təsviri

Hadisə haqqında məlumat

Hadisə hansı ölkədə və şəhərdə baş vermişdir

Tarixi və vaxtı

Hadisə barədə ixtisaslaşmış servis mərkəzinə məlumat verilmişdirmi?


Çəkilmiş xərclərin məbləği

Təklifinizi və ya şikayətinizi göndərin.

Hörmətli müştəri,

Şirkətimizin fəaliyyəti ilə bağlı təklifləriniz və şikayətləriniz, həmçinin, hər hansı əməkdaşımız barəsində şikayətiniz varsa, aşağıdakı elektron formanı dolduraraq, bizə göndərməyiniz xahiş olunur.
Sizin sorğunuza 5 iş günü ərzində baxılacaqdır.
Məsul şəxs: Ümumi və kadrlar şöbəsinin müdiri Lalə Alışeva-Polkanova
Telefon: +994 12 598 38 50
Faks: + 994 12 598 38 02
E-mail: lala_alisheva@silkwayinsurance.com

Təklif şikayət

Hadisə barədə məlumat

Təkliflər və şikayətlər

AZ EN

SIĞORTA QAYDALARI İLƏ TANIŞ OLUN

Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında / Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında

"Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay
müddətində:
1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari
sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna
uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
1.3. "Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən
qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
1.4. həmin Qanunun 8.9-cu maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş baza
sığorta tariflərini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.5. öz səlahiyyətləri daxilində "Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.
2. Müəyyən edilsin ki, "Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.9-cu maddəsinin ikinci
cümləsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir.
3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 avqust 2007-ci il
№ 613

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

1. 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

12 sentyabr 2008-ci il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205) ilə adında, preambulasında, 1.1-
ci, 1.3-cü, 1.5-ci və 2-ci bəndlərində “Auditorların mülki” sözü “Auditorun peşə” sözü ilə əvəz
edilmişdir.—  Fiziki şəxslərin sahibliyində olan minik avtomobillərinin tam sığortası

—  Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası

—  Fərdi qəza (bədbəxt hadisələrdən) sığortası

—  Aviasiya sığortası

—  Əmlak sığortası

—  Şəxsi sığorta

—  Yük sığortası

—  Məsuliyyət sığortası

—  Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası

—  İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası

—  İpoteka predmeti olan avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

—  Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

—  Daşınmaz əmlakın icbari sığortası

—  Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbarı sığortası

—  Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

—  Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında

—  Sığorta növləri üzrə risklərin fakultativ təkrarsığortası